<

Kivitelezéstámogatás a
digitalizáció eszközeivel

Hibrid projektmenedzsment tisztatér beruházásban

Ügyfél: Járműipari beszállító

Bruttó szintterület: 1200 m2

Helyszín: Veszprém

Átadás: 2022

Tervezés éve: 2022

Szolgáltatások: , ,

Funkció:

Egy veszprémi járműipari termékeket gyártó és összeszerelő vállalat folyamatban levő, 1200 négyzetméteres telephelyfejlesztésébe kapcsolódtunk be műszaki ellenőrzéssel és projektmenedzsmenttel. Feladatunk a tisztatér beruházás kivitelezés támogatása és hatékonyságának növelése volt, amihez fejlett építőipari menedzsment-eszközöket használtunk.

A projekt

A beruházás célja egy meglévő épületrészbe tervezett, ISO 7-es színtű tisztatéri terület kialakítása volt, a hozzá tartozó gépészettel és plénumtérrel együtt. A fő kihívást az okozta, hogy egy vasbetonvázas szerkezethez kellett a kivitelezőnek illeszkednie egy kiváltó acélkeretre függesztett, járható tisztatéri álmennyezettel, a teljes tisztatéri elvárásoknak megfelelő gépészetet a rendszerbe illesztve.

A tisztatér beruházás helyszíne

A projektbe a kivitelezői tendereztetés után kapcsolódtunk be. A feladatunk a kivitelezés koordinációja és az építkezés szűkös ütemtervének betartatása volt, kezelve a jelenlegi gazdasági helyzetben formálódott beszállítói nehézségeket.

A kivitelezéskoordináció során 2D-s tervrajzok alapján dolgoztunk, BIM adatszolgáltatás nem volt a feladat része. A tervek hagyományos tervezői módszer alapján készültek, így a hatékony és követhető projektlebonyolítás érdekében megrendelőnknek hibrid megoldást ajánlottunk fel.

Modellezés

A kiviteli tervek dwg és pdf formátumban álltak rendelkezésre, ami a térbeli koordinációt nem, vagy csak korlátozottan teszi lehetővé és az ütközések, a tervhibák nehezen olvashatók ki belőle. Egy adott ponton szükség volt a meglévő tervekből Plan-to-BIM módszert alkalmazva 3D modell felépítésére.

A szuterén szinten került kialakításra a felette található, ISO7 tisztateret ellátó, komplex és sűrűn beépített gépészeti tér. Itt különösen fontos volt, hogy a kivitelező egyértelmű, sokféle nézőpontból vizsgálható tervből dolgozhasson, AR technológiát alkalmazva a DALUX felületén az elkészült tervek ellenőrizhetők és térben könnyebben értelmezhetők legyenek.

Ebben a helyzetben mind a kivitelező, mind a saját projektmenedzseri munkáinkhoz fontos volt, hogy modellalapon dolgozhassunk. Egyrészt a szoros ütemterv sem tette lehetővé a helyszíni hibák javítását, másrészt pedig a kivitelezt terhelő, minősített hegesztői munka óradíja nagyon magas költségtöbbletet eredményezett volna. Az esetleges tervhibák sem derültek ki a dwg formátumból, így preventív intézkedésre sem lett volna lehetőségünk.

A 2D-s tervekből ezért elkészítettük a szuterén szinten található gépház 3D-s modelljét (Plan to BIM), ami után a területre kerülő acélszerkezet beépíthetőségét is validáltuk.

Ezt megosztottuk a kivitelezővel is, aki így a hűtés-fűtés rendszer kialakítása során egyértelmű, jól kezelhető és informatív tervből dolgozott, amely alapadatként szolgálhat a későbbi megvalósulási tervek készítése során is.

Lézerszkennelés

A tisztatér beruházás kivitelezése során, még a takart szerkezetek lezárása előtt LEICA RTC360 lézerszkenner segítségével színes pontfelhőt alkotva beszkenneltük a területet (Scan to BIM), így digitálisan rögzítettük a meglévő állapotot.

Ezzel két fő célunk volt:

Egyrészt a gyártótér függesztett álmennyezet tartó acélszerkezetének a pontosságvizsgálatát végeztük el 3D scanner és pontfelhő összehasonlítás segítségével. A kivitelezőnek hagyományos távmérő eszközökkel ez napokig eltartott volna és akkor sem eredményezett volna feltétlenül helyes eredményt. Mi ezekkel az eszközökkel a feladatot 2 napos átfutással végeztük el, +/-2cm pontossággal. Az acélszerkezetet a meghatározott tűréshatáron belül sikerült illeszteni, így a kivitelezés folytatódhatott.

Másrészt lokalizáltuk a fő gépészeti berendezéseket, mielőtt takarttá váltak volna azok az elemek, amiknek a pozíciójáról később is tudni kell; a későbbi fejlesztések esetében így pontos ismeretanyaggal fog rendelkezni a beruházó.

Virtuális bejárás

Az OPENSPACE-t használva 360°-os kamera segítségével heti rendszerességgel jártuk be a helyszínt az építkezés alatt.

Az eszközzel fotodokumentáltuk az előrehaladást, a kész anyagot pedig megosztottuk a projekt résztvevőivel, a megrendelővel, akik így könnyedén – akár egy okostelefon segítségével – tehettek virtuális sétát az építkezésen.

A technológiával így bevezettünk egy újabb eszközt a gyors, valós idejű, vizuális információkon alapuló, távoli változásmenedzsmentre.

Technológia

Munkánk során Leica RTC360 és Leica BLK2GO lézerszkennerrel végeztük a felmérést, a modellezési feladatokat Revittel, a terv és a valóság összehasonlítását pedig Cloudcompare szoftverrel oldottuk meg. Virtuális bejárásunkat INSTA 360 kamerával és az Openspace platform segítségével végeztük.

Tanulságok

Minden megbízás egyedi és emiatt egyedi megoldásokat kíván. Ebben az esetben folyamatban levő, klasszikus kiviteli terven alapuló projektbe csatlakoztunk be hi-tech, BIM projektmenedzsment workflow mentén alkalmazott eszközökkel, amivel bizonyos szigetszerű problémákat megoldottunk ugyan, de sok lehetőséget nyitva is hagytunk.

Munkánk megsegítésére bemodelleztük a gépházat, de az épület többi része továbbra is dwg-ben van. Így nincs teljeskörű as built modell, azaz ha a megrendelő az épületet egy modern FM rendszerbe szeretné integrálni, BIM alapú épületmodellre lesz szüksége, mely külön megrendelés keretein belül plusz költséget jelent majd számára. A kivitelezés utánkövetés során készített digitális felméréseknek köszönhetően az épület utólagos digitalizációja részben megalapozott, azonban mindenképpen kiegészítő felmérésekre lesz szükség.

Pontfelhős szkennelés után a takart
szerkezetek egy részének
a pozíciója pontosan ismert

Megoldásunkkal a hagyományos megközelítéshez képest nagyságrenddel átláthatóbbá tettük a kommunikációt és a változásmenedzsmentet. Ugyanakkor ha a teljes projektmenedzsment folyamatot a Dalux felületén kezelhettük volna, akkor a közös adatkörnyezetnek (CDE) köszönhetően még egyszerűbbé válhatott volna a munkafolyamat és a projektkommunikáció.

A projekt határidőre, sikeresen zárult, de fontosnak látjuk a projekt tanulságait a jövőbeli fejlesztések során mindenképpen mérlegelni.

Sandor Nagy

Beszélj Sándorral erről a projektről
Sandor Nagy

Business manager

+36 30 953 8212

Lépj velünk kapcsolatba